• An organized work space is an important part of Lean Production. In accordance with 5S, Binar has developed the product, Tool Holder, which keeps track of your tools, indicates when it should be used and quality assures that it has been used.

  • An organized work space is an important part of Lean Production. In accordance with 5S, Binar has developed the product, Tool Holder, which keeps track of your tools, indicates when it should be used and quality assures that it has been used.

  • LP317 är ett I/O-interface som utbyter digitala signaler och hanterar telegramutbyte i Binars kvalitetssäkringssystem. Enheten har den mjukvarustyrda I/O-konfigurationen: 1 IN/1 UT per M12, alternativt 2 IN och är försedd med korslutnings- och överbelastningsskydd. Dess snabbanslutningar ger även enkel installation. 

  • Med felkvitteringsdosan LP220 kan operatörer ange en felkod när det uppstår stopp i produktionen. Genom att registrera och mäta alla tidsförluster kan man med programvaran LPS automatiskt generera TAK- och OEE-värden som visar hur effektiv en anläggning är.

  • SPL-F120PTS2W04 with M12 + alum stab (sender + reciver, needs 4 pin T-connector).          Detection height: 120mm        Including aluminum stabilisator        M12 connection

  • K50/100 (K50APFF100GREQP)   Pick sensor with 100 mm sensing range. Green for pick indication, red at wrong pick. M12 connection. No bracket included.

  • A complete Stand Alone Takt and Andon system for displaying the number of ACTUAL units produced, BACKLOG, TAKT, STOP, BREAK and ANDON. The system makes you grasp the production backlog, losses are clarified and the important process of continuous improvement is started.