LP220 Ten button box

51220

New

Med felkvitteringsdosan LP220 kan operatörer ange en felkod när det uppstår stopp i produktionen. Genom att registrera och mäta alla tidsförluster kan man med programvaran LPS automatiskt generera TAK- och OEE-värden som visar hur effektiv en anläggning är.