LP331 Power and status node

51331

New

LP331 är en strömmatnings- och statusnod för Binars kvalitetssäkringssytem. Enheten mäter spänning och strömförbrukning samt belastning och sändningsfel på CAN-bussen. Statusen visualiseras tydligt på display och med hjälp av ljusdioder. LP331 gör det även möjligt att koppla in extra matning till bussen.

More details

More info

Industriella bussystem har många fördelar, men kan vara svåra att felsöka. Speciellt gäller detta om slingorna över tid har byggts om och utökats. LP331 är en diagnosenhet avsedd för CAN-buss, samt även kopplingspunkt för extra matning till efterföljande slinga.

 

Enheten ansluts enkelt till befintlig slinga med M12 snabbkontakter för både CAN och extramatning 24VDC. LP331 ger en kontrollpunkt i bussystemet som inte bara mäter spänning i slutet på inkommande slinga, utan även strömförbrukning på utgående slinga, sändningsfel ”Error frames” och busslast ”Bus load”. Enheten är även försedd med en display som visar uppmätta värden i realtid samt ett antal lysdioder (LED) för att tydligt indikera status på bussen. Överordnat system kan kommunicera med LP331 för att både läsa mätvärden från bussen och även sätta gränsvärden för utgående ström (fabriksinställd på 4 A). Mätvärden kan därefter med fördel visas på valfritt HMI eller SCADA-system så att bussens status kan övervakas och anlyseras på distans.

 

Om utgående ström överstiger de gränsvärden som är konfigurerade så slår LP331 av spänningen på utgående slinga och larmindikering tänds. Denna säkerhetsfunktion gör att man får ett överströmsskydd på utgående slinga. LP331 återställs automatiskt då överlasten åtgärdats.

Accessories

Download