OEE-räknare

54447

Nya

Binars OEE-räknare mäter och presenterar maskineffektivitet i lättförslåeliga nyckeltal. Flaskhalsar identifieras automatiskt och åtgärder kan fokuseras där de gör som störst nytta.

Mer detaljer

Mer information

Displayen blir maskinens instrumentpanel där man i realtid kan se hur effektiv processen är. Nyckeltalen blir beslutsunderlag för

arbetet med daglig styrning och ständiga förbättringar. Binars OEE-räknare är en komplett lösning, enkel att installera och
lätt att komma igång med. Kan appliceras på både nya och redan befintliga maskiner.


OEE-räknaren kan förutom TAK-värde där ”T” motsvarar tillgänglighet, ”A” är anläggningsutnyttjande och ”K” är kvalité, även bl.a. visa följande nyckeltal:

 

  •          Slag per minut
  •          Snitt cykeltid
  •          Kortaste cykeltid
  •          Återstående antal att producera
  •          Antal kasserade enheter
  •          Total stopptid
  •          Total ställtid
  •          Total rasttid

Tillbehör

Ladda ner

Paketets innehåll