Takt- & Andonklocka

54445

Nya

Komplett Stand Alone-Takt och Andonsystem för visning av antal, läge, takt, stopp, rast och Andon. Systemet ger grepp om produktionsläget, förluster tydliggörs och den viktiga processen med ständiga förbättringar kommer igång.

Mer detaljer

Mer information

Takt- och Andonklockan är ett komplett Stand-Alone-system som inte kräver uppkoppling. Systemet har smarta färdiga funktioner vilket gör det lätt att komma igång. På displayen visas tydligt takttid, antal producerade enheter samt besked om man producerar enligt plan. Systemet visar även aktuell och total stopptid, rast och Andon.

Tillbehör

Ladda ner

Paketets innehåll