750-841 Ethernet 10/100Mbit programmable fieldbus controller module

40492

Nya

750-841 Ethernet 10/100Mbit programmable fieldbus controller module

Mer detaljer

Lägg till i min önskelista

Mer information

Binar Remote Input Output System 2

BRIOS2 är ett kraftfullt fältbussbaserat I/O-system med vars hjälp man snabbt och enkelt bygger upp användarspecifika fältbussnoder.

Hela systemet monteras på en standard DIN-skena. Fältbussen ansluts till en busskopplarenhet. Till busskopplaren ansluter man sedan I/O-moduler med de funktioner man vill ha.

Eftersom I/O-modulerna är stackbara är det lätt att byta ut enstaka moduler eller montera nya vid behov. Detta görs utan att man behöver lossa anslutningarna till övriga moduler.

Modulerna är försedda med lysdioder för diagnostik och statusindikering. Anslutning sker via CAGE-CLAMP-kontakter, vilka ger en vibrationssäker, snabb och underhållsfri anslutning av kablar med diametern 0.08 – 2.5 mm2 / AWG28-14.

Ladda ner